Aluminium

aluminum-455x210

Walcowanie

Dzięki najnowszym ideom i technologiom, bliskiej współpracy z producentami urządzeń do obróbki plastycznej metali i ponad 40 letnim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów, Quaker dostarcza wyroby usprawniające procesy produkcji i optymalizujące wyniki finansowe klientów.

  • Środki czyszczące
  • Powłoki
  • Oleje do walcowania na zimno
  • Środki antykorozyjne
  • Środki tłumiące pył
  • Smary
  • Oleje do walcowania na gorąco
  • Ciecze hydrauliczne
  • Przemysłowe środki smarne

Największe na świecie walcownie stosują nasze wyroby w walcarkach wstępnych nawrotnych, walcarkach wykańczających, jedno- i wieloklatkowych tandemach oraz kombinowanych układach walcarek. Nasze doświadczenie w walcowaniu aluminium i wysokowydajne oleje walcownicze pozwalają opracować rozwiązania dla każdego procesu technologicznego walcownia. Nasze oleje walcownicze i środki smarne zostały tak opracowane by były odpowiednie do danych technologii produkcji i zapewniały najwydajniejszy i kosztowo efektywny proces produkcji od odlewu do kręgów blachy. Nasi innowatorzy i inżynierowie wnoszą perspektywiczne rozwiązania by optymalizować procesy produkcji i spełnić dokładnie wymagane osiągi walcowni. W przypadku wystąpienia problemu, w celu jego rozwiązania, zespół specjalistów z całego świata, od specjalistów do spraw zastosowań do ekspertów w laboratoriach, gotowy jest zaangażować swoją wiedzę i doświadczenie.

Jeszcze dziś skontaktujcie się Państwo z firmą Quaker i wykorzystajcie niezrównane doświadczenie i sprawdzone produkty.