Kopalnie i kamieniołomy

pit-quarry_455x210

Idziemy głębiej. Więc możesz zrobić więcej.

Jednym z permanentnych i najdroższych działań w kopalniach i kamieniołomach jest tłumienie zapylenia. Zapylenie ma wpływ na wydajność operacyjną, ogranicza widoczność i zwiększa zagrożenie wypadkami. Lokalne społeczności wywierają nacisk na firmy, domagając się doskonalenia metod ograniczających zapylenie, a organy nadzoru takie jak np. Agencja ds Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency – EPA) nakazały zakładom wydobywczym zmniejszenie lub ograniczenie wytwarzania pyłu.

Mając na celu złagodzenie problemów związanych z zapyleniem i usunięcie obaw społeczeństwa oraz wywiązanie się z wymogów organów nadzoru, Quaker opracował innowacyjny asortyment produktów:

  • Środki tłumiące pył
  • Ciecze hydrauliczne
  • Smary

 

Asortyment ten może być stosowany w kopalniach i kamieniołomach następująco:

  • Zespoły kruszarek i transporterów
  • Wagony silnikowe
  • Pryzmy i zwały magazynowanych materiałów
  • Nieutwardzone drogi przewozowe
  • Przesiewanie i nasypy

 

Jest to jeden z wielu sposobów, który pozwala nam optymalizować działania od wewnątrz – ponieważ jesteśmy w sercu przemysłu.