Relacje z inwestoram

 

SZANOWNI AKCJONARIUSZE, KLIENCI I PARTNERZY:

W 2016 roku uzyskaliśmy dobre wyniki pomimo zmagania się z wieloma wyzwaniami na rynku globalnym. Nasz model biznesowy oparty na bliskim kontakcie z Klientem i zrównoważonym podejściu do wzrostu nadal jest efektywny dla firmy Quaker.

Jednym z wyznaczników naszego sukcesu jest fakt, że wciąż powiększamy nasz udział w rynku. W 2016 r. zwiększyliśmy swoje udziały w naszych kluczowych rynkach. W ciągu tego roku wygenerowaliśmy silne przepływy pieniężne a nasz bilans posiadał pozycję z gotówką netto pod koniec roku pomimo 12 akwizycji dokonanych od roku 2010.

Rok 2016 był dla firmy Quaker siódmym rokiem z rzędu, w którym uzyskaliśmy rekordowy dochód niepodlegający standardom GAAP oraz skorygowany zysk EBITDA. Dochód niepodlegający standardom GAAP na akcję rozwodnioną wzrósł o 4% do 4,60 $ w porównaniu do 4,43 $ w 2015 roku, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 5% do 106,6 mln $ w porównaniu do 101,6 mln $ w 2015 r., mimo, że niekorzystne notowania walut obniżyły dochód o 4%. Sprzedaż na poziomie 746,7 mln $ wygenerowana dzięki sporemu wzrostowi ilości sprzedanych produktów nieco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, pomimo negatywnego wpływu różnic kursowych na wartość dolara. Nasze przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 73,8 mln $, dzięki czemu mamy więcej gotówki niż zadłużenia a nasz bilans pozostaje silny. Pozwala nam to na wpieranie inicjatyw związanych z przyszłym wzrostem, dokonywanie przejęć i przynoszenie zysków pieniężnych naszym akcjonariuszom.

TWORZENIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY. W 2016 r. nasza całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy wyniosła 68%. Nasza średnia cena akcji w 2016 roku wzrosła do 94,7 $, po raz kolejny osiągając najwyższy poziom w historii, co stanowi 14% wzrost w stosunku do 83,3 $ w 2015 roku. W lipcu wzrosła również dywidenda, co czyni go 45. rokiem z rzędu, kiedy to firma Quaker utrzymała lub zwiększyła poziom dywidendy wypłaconej akcjonariuszom. Mamy zrównoważone podejście do alokacji środków pieniężnych polegające na ocenie akwizycji, dywidend i wykupu akcji. Naszym priorytetem jest dokonywanie przejęć, które powodują rozwój i wzmocnienie naszej firmy, ponieważ uważamy, że są najlepszym źródłem tworzenia wartości. Jednak gdy nie ma możliwości dokonania odpowiedniej akwizycji innymi preferowanymi przez nas metodami lokowania kapitału w celu generowania zysków naszych akcjonariuszy jest wypłacanie dywidendy i wykup akcji firmy Quaker. W 2016 roku wykupiliśmy akcje warte prawie 6 mln $ po średniej cenie około 70 $ za akcję.

In 2016 roku firma Quaker kontynuowała czerpanie korzyści z programu restrukturyzacji wprowadzonego w 2015 r. oraz innych działań mających na celu optymalizację kosztów, które obniżyły nasze koszty sprzedaży, ogólne i administracji (SG&A). Nadal pragniemy utrzymać dyscyplinę zarządzania naszymi kosztami.

ZRÓWNOWAŻONE PODEJŚCIE DO WZROSTU W 2016 r. firma Quaker zmagała się z nieustanną niepewnością na rynkach światowych, m.in. wolniejszym wzrostem gospodarki chińskiej i problemami gospodarczymi Brazylii. Ponadto, produkcja na globalnym rynku stali, który jest naszym największym rynkiem, prawie nie wzrosła w 2016 r. Aby zrównoważyć te negatywne wpływy, wdrożyliśmy zrównoważone, wielokierunkowe podejście do wzrostu opierające się na różnych strategicznych źródłach, które czynią nas mniej zależnymi od typowych wskaźników wzrostu rynku. Nasza strategia obejmuje uzyskanie dobrej pozycji na rynkach rozwijających się, zwiększanie udziału w naszych rynkach, oraz dokonywanie nowych akwizycji przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z akwizycji, których już dokonaliśmy. Wszystko to pomaga nam generować zyski nawet pomimo spowolnienia obserwowanego w danej branży, regionie lub grupie Klientów. Takie podejście sprawdziło się w 2016 r.

W zeszłym roku Quaker przejął Lubricor Inc., kanadyjską firmę metalurgiczną. Baza Klientów firmy Lubricor pomoże wzmocnić naszą pozycję u kluczowych dostawców komponentów motoryzacyjnych. Jednocześnie przejęcie to daje firmie Quaker dostęp do nowych technologii, które możemy wykorzystać gdzie indziej. Ponadto w 2016 r. kontynuowaliśmy postępy we wdrażaniu nowych technologii uzyskanych dzięki naszym akwizycjom w dziedzinie smarów specjalistycznych, walcowania aluminium na gorąco, odlewów ciśnieniowych, pasywacji i cynowania. Pomimo czasochłonności tych wdrożeń i ich wciąż wczesnego etapu, zaczynamy sobie uświadamiać korzyści wynikające z wykorzystania naszej dotychczasowej bazy Klientów oraz globalnego zasięgu rozwoju naszej działalności.

Dla przykładu, cztery lata temu Quaker przejął małą, stosunkowo młodą firmę posiadającą technologię cynowania i wiedzę na temat jej stosowania. W momencie przejęcia firma miała podpisane umowy na cztery linie produkcyjne z cynowaniem i dowiodła, iż były one bardziej wartościowe dla producentów niż konkurencyjne oferty. Jako część firmy Quaker, nowi pracownicy docenili siłę naszej rozpoznawalności marki i zaobserwowali, że nasz model biznesowy zwiększył ich przewagę konkurencyjną i ułatwił im zdobywanie rynku. Teraz, kiedy przejęta firma jest już w pełni zintegrowana z Quakerem, mamy udział w rynku cynowania. Od 2016 r. Quaker dokonał konwersji 16 linii cynkowania a 5 kolejnych ma zaplanowanych na rok 2017, co daje łącznie sumę 21 linii. Sądzimy, że możemy rosnąć na tym rynku globalnie.

Przejmując producenta smarów specjalistycznych w 2015 r., stworzyliśmy nowe możliwości dla firmy Quaker na rynku wycenianym na ponad 1 mld $. W roku 2016 odnieśliśmy już spore sukcesy. Wygraliśmy przetarg na smar ogłoszony przez naszego dużego Klienta z rynku stali w Ameryce Północnej, zastępując innego kluczowego dostawcę i weszliśmy na chiński rynek walcowania aluminium na gorąco, wygrywając przetargi w czterech zakładach. Wciąż pozyskujemy nowe kluczowe kontrakty na globalnym rynku, które pozwalają nam zaprezentować nasz potencjał produkcji smarów. Wykorzystanie tej i innych nowo pozyskanych technologii jest głównym motorem naszego ogólnego wzrostu i sukcesu finansowego.

PARTNERSKIE RELACJE Z KLIENTAMI NA KAŻDYM ETAPIE DROGI. Model bliskich relacji z Klientami firmy Quaker jest wciąż jednym z głównych czynników pozwalających nam pokonać naszych konkurentów i zwiększać udziały w rynku. Wierzymy w partnerskie i trwałe relacje z naszymi Klientami na wszystkich etapach współpracy oraz dostarczanie wyjątkowych produktów i usług. Takie podejście wyróżnia nas znacznie na tle konkurencji, gdyż niektórzy z naszych konkurentów obniżyli jakość swoich usług w odpowiedzi na gorszą koniunkturę.

W 2016 r. postanowiliśmy wzbogacić nasz model bliskich relacji z Klientem i zainwestowaliśmy w rozwój lepszych procesów i narzędzi dla wszystkich pracowników mających kontakt z Klientem. Mówimy na to OneQuaker. Dzięki tej inicjatywie zebraliśmy wszystkie dobre praktyki, zasady i przemyślenia, które okazały się dla nas skuteczne w jedną strategię zarządzania relacjami z Klientem. Do października 2016 r. wdrożyliśmy OneQuaker we wszystkich regionach i przeszkoliliśmy łącznie ponad 400 pracowników mówiących w siedmiu różnych językach. OneQuaker zwiększa naszą zdolność do większego i szybszego wzrostu dzięki ułatwianiu współpracy, która i tak była siłą firmy Quaker, i czynieniu jej bardziej efektywną. Lepsza współpraca daje naszym pracownikom wyjątkowo dobrą pozycję, gdyż mogą oni aktywnie proponować naszym Klientom najbardziej wartościowe rozwiązania. Rezultaty tej inwestycji zobaczymy w roku 2017 i kolejnych latach.

DOCENIENIE NASZYCH PRACOWNIKÓW. Sukces firmy Quaker osiągnięty w roku 2016 wynikał również bezpośrednio z poziomu i zaangażowania naszych pracowników. Mieliśmy to szczęście, że przyciągnęliśmy ludzi z różnych firm, którzy wnieśli ze sobą różne sposoby myślenia i podejścia do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Jednocześnie Quaker może się pochwalić niską rotacją pracowników, co jest bardzo istotne dla długotrwałych relacji, jakie pragniemy tworzyć z naszymi Klientami Powtórzę raz jeszcze, że najbardziej efektywne jest dla nas zrównoważone podejście. Teraz, po przeszkoleniu wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z Klientem w OneQuaker, mamy pewność, iż będą oni potrafili zdziałać więcej niż jedynie wzmocnić te relacje.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ. Rok 2017 zaczyna się dla firmy Quaker optymistycznie. Spodziewamy się wzrostu pomimo zmagań z wyzwaniami na rynku globalnym. Sprzyja nam wiele czynników: silny bilans, sprawdzony model biznesowy, zrównoważone podejście do wzrostu łączące różne strategie oraz pracownicy, którzy są lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do tworzenia i rozwijania trwałych relacji z Klientami. Jestem pewien, że firma Quaker utrzyma dotychczasowe tempo wzrostu w kolejnych latach.

Z poważaniem,

signature

 

Michael F. Barry
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Prezes

 

Notowania giełdowe

KWR (akcja zwykła)
Giełda NYSE
Cena $
Zmiana (%) %
Ilość #
Dane

Informacje kontaktowe

Główny kontakt ds. relacji z inwestorami

Irene M. Kisleiko
Assistant Secretary and Manager, Investor Relations Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park,
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
Telefon: 610.832.4119
Faks: 610.832.4496
E-mail: Irene_Kisleiko@quakerchem.com

Investors Section

Click here to view