Nasze obowiązki

Tworzenie zrównoważonej wartości.

MISJA FIRMY

Kierując się naszymi kluczowymi wartościami, zobowiązujemy się do wywierania pozytywnego wpływu społecznego, środowiskowego i gospodarczego na otaczający nas świat i osoby, których dotyczy nasza działalność.

Firma Quaker od zawsze stara się kreować wartość dla swoich interesariuszy. Podczas gdy jako firma kontynuujemy podążanie drogą silnego wzrostu, koncentrujemy się na tworzeniu zrównoważonej wartości. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) polega na znalezieniu równowagi pomiędzy potrzebami ludzi, planety i generowaniem zysków. Takiego problemu nie można rozwiązać szybko lub łatwo. Nie przejawia się ona także w pojedynczej czynności przeprowadzonej przez firmę. Jednak jest to ważny temat dla firmy Quaker i jej klientów.

CSR nie jest tak naprawdę niczym nowym w firmie Quaker — wiele jej aspektów jest już wpisanych w podstawową działalność firmy. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat zapewnialiśmy klientom rozwiązania ograniczające ilość odpadów, zużycie energii, wody i substancji chemicznych, a tym samym ulepszając procesy operacyjne, żywotność narzędzi, a także ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Nowością, którą wdrożyliśmy pod koniec 2013 r., jest bardziej sformalizowane podejście do CSR. Wiązało się ono między innymi z opracowaniem misji i zasad przewodnich, zwiększeniem zaangażowania w nasze lokalne społeczności i składaniem raportów z naszych działań.

zasady-przewodnie-csr

Słuszne postępowanie.

Świat dookoła nas nadal się zmienia. Szybko. Mimo to jest jedna rzecz, która jest niezmienna: Od pracowników firmy Quaker zawsze wymagamy robienia rzeczy właściwych, za co nigdy nie zostaną ukarani. Prowadzenie uczciwych działań i stosowanie najwyższych standardów etycznych jest nie tylko dobrą polityką firmy, ale także korzystną strategią biznesową.

Nasze postawy dziś będą miały znaczący wpływ na naszą reputację i nasz sukces biznesowy jutro. Firma Quaker zawsze przywiązuje dużą wagę do etycznego zachowania zamiast stosowania reprymend:

Możesz dowiedzieć się więcej o wszystkich naszych działań CSR, czytając jedną z naszych raportów CSR poniżej lub wysyłając email na adres sustainability@quakerchem.com.

 

CSR Report Quaker 2015

CSR Report Quaker 2016