Oddziaływanie na Społeczność

Globalny lider, globalna odpowiedzialność.

Jako globalny lider w naszych branżach mamy obowiązek bycia korporacją odpowiedzialną społecznie. Wraz z rozwojem naszej firmy, zarówno w zakresie wielkości, jak i zasięgu geograficznego, wzrasta nasze zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.

Program firmy Quaker zaangażowania się na rzecz społeczności lokalnych o nazwie Formula for Giving po raz pierwszy ustanowiono w Ameryce Północnej w 2011 r. Obecnie bierzemy aktywny udział w życiu lokalnych społeczności na całym świecie, ale nasze cele pozostają proste:

  • wywierać pozytywny wpływ na nasze społeczności lokalne
  • wspierać osobistą działalność charytatywną naszych pracowników
  • zajmować wiodącą pozycję w branżach, w których prowadzimy działalność.

A ponieważ jako firma opowiadamy się za udostępnianiem wiedzy specjalistycznej naszym współpracownikom, klientom i firmom z tych samych branż, za centralny motyw zaangażowania na rzecz społeczności wybraliśmy edukację.

Więcej informacji na temat działań na rzecz społeczności można uzyskać, kontaktując się z działem ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Quaker.

formula-for-giving-quaker