Oddziaływanie na środowisko

W firmie Quaker wszyscy jesteśmy zaangażowani na rzecz ochrony środowiska.

Jesteśmy w 100% zaangażowani w zapewnianie rozwiązań przyjaznych środowisku. Mimo że nie oznacza to, że wszystkie nasze formuły i procesy są przyjazne dla środowiska, oznacza to, że spełniamy lub przekraczamy wszystkie obowiązujące obecnie regulacje dotyczące środowiska i podejmujemy dodatkowe kroki mające na celu ograniczanie naszego wpływu na nie.

 

Ręce na kuli ziemskiej — autor i prawa autorskie: wolne od tantiem/Corbis