Ograniczanie emisji dwutlenku węgla

Mimo że obiekty firmy Quaker emitują stosunkowo niewielką ilość dwutlenku węgla, chcemy ciągle ograniczać nasz wpływ na środowisko naturalne.

W 2014 r. we wszystkich zakładach produkcyjnych firmy Quaker na całym świecie ustalono cel ograniczenia zużycia energii, paliwa, wytwarzania odpadów, zużycia wody i generowania ścieków o 3% rok do roku. W pierwszym roku, mimo że nie każdemu zakładowi udało się osiągnąć cel, wszystkie z nich wspólnie osiągnęły znaczny postęp.

W 2015 roku dostosowaliśmy ten cel. Do 2019, chcemy zmniejszych oddziaływanie wszystkich wyżej wymienionych czynników o 10% w każdym regionie. Ta zmiana naszego celu da nam więcej czasu, aby osiągnąć rezultaty. Niektóre z podjętych projektów wymagają dłuższego czasu zwrotu z inwestycji oraz kompensacji.

 

Wykres CSR_Quaker_2015 r.