Oddziaływanie produktu

Produkty przekładające się na realną zmianę.

Opracowaliśmy unikalny portfel produktów dostosowany do wszystkich klientów i wszystkich zastosowań, na który składają się specjalistyczne produkty chemiczne, ciecze robocze, powłoki, środki smarne oraz inne wyroby.

Niektóre z naszych kluczowych surowców wytwarzamy samodzielnie, co pozwala nam na opracowywanie formuł wielu produktów od zera i daje większą kontrolę nad rozwiązaniami, które dostarczamy naszym klientom. Pozwala to nam także na lepsze zarządzanie wpływem, jaki nasze produkty wywierają na nasze otoczenie.