Bezpieczeństwo produktu

Opowiadamy się za przejrzystością informacji i dlatego udostępniamy informacje o produktach na naszej stronie internetowej wraz z prośbami o karty charakterystyki.

Inne sposoby zapewniania przez nas bezpieczeństwa produktów to:

  • GHS. Globalnie Zharmonizowany System (Globally Harmonized System) służący do normalizacji klasyfikacji i etykietowania substancji chemicznych. Obowiązuje on w większości krajów, w których prowadzimy działalność, ale nie we wszystkich. W wyniku tego traktujemy go jako inicjatywę globalną, którą wdrażamy lokalnie.
  • REACH. Jesteśmy ściśle zaangażowani w przestrzeganie rozporządzenia REACH (rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia stosowania substancji chemicznych). Firma Quaker stała się częścią europejskiej społeczności REACH już w 2005 r., dużo wcześniej przed rozpoczęciem terminów rejestracji w 2010 r.
  • Responsible Care 14001. W ramach naszego programu certyfikacji w Ameryce Północnej, który według naszych oczekiwań zostanie ukończony w 2017 r., będziemy przestrzegali kodeksu bezpieczeństwa produktów Responsible Care (Responsible Care Product Safety Code). W kodeksie tym zawarto zestaw praktyk zarządzania bezpieczeństwem chemicznym produktów w ramach całościowego systemu zarządzania HSSE (zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem).