Jakość produktu

Wewnątrz firmy Quaker jej systemy zarządzania jakością pomagają w zagwarantowaniu spełniania przez nas obietnic dotyczących kontroli jakości naszych produktów i procesów. Poprzez śledzenie wskaźników, takich jak produkty nieuwzględnione w specyfikacjach, wydajność produkcji oraz zajmowanie się skargami klientów/rozwiązywanie problemów klientów, zobowiązujemy się do odpowiedzialności za nasze działania i możemy uzyskać wgląd w wyniki w czasie rzeczywistym.

Zewnętrznie nasze wysiłki są doceniane w skali globalnej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Prawie każdy nasz zakład na całym świecie uzyskał certyfikat ISO 9001. Dotyczy to również zakładów naszych klientów, w których bezpośrednio świadczymy usługi i którym dostarczamy produkty.