Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt to system zarządzania, w którym obowiązki związane z SHE są zintegrowane w każdą fazę eksploatacji produktów.

Przez wiele lat firma Quaker stała na czele działań na rzecz tworzenia skutecznych programów odpowiedzialności za produkty w naszej branży, zawiązując partnerstwa z kluczowymi organizacjami, takimi jak Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Środków Smarnych (ILMA) i Niezależny Związek Europejskiej Branży Środków Smarnych (UEIL).

W 2014 r. ustaliliśmy zestaw zasad zielonej chemii, które są obecnie stosowane przez naszą społeczność techniczną jako wytyczne podczas opracowywania produktów. Filozofia naszych zasad jest osadzona w ustawie o zapobieganiu zanieczyszczenia (Pollution Prevention Act) z 1990 r. Te zasady to:

 1. Podczas projektowania, wytwarzania i stosowania naszych produktów zawsze będzie brany pod uwagę cel maksymalnego ograniczania odpadów.
 2. Ilekroć będzie to możliwe, w produktach będą stosowane i przez produkty będą wytwarzane substancje, które są w niewielkim stopniu toksyczne dla zdrowia człowieka i
  środowiska lub nie mają na nie toksycznego wpływu.
 3. Dążymy do bezpiecznego stosowania produktów mających marginalny wpływ na ludzkie zdrowie.
 4. W projektach naszych produktów uwzględnimy skuteczność procesów produkcji i dokładnie zbadamy najbardziej skuteczne
  sposoby wytwarzania w celu maksymalizacji wydajności oraz ograniczenia lub zapobieżenia powstawania odpadów.
 5. Rozważymy korzyści stosowania surowców odnawialnych.
 6. Na etapie projektów
  weźmiemy pod uwagę koniec przydatności produktów do użytku, w tym ich łatwą utylizację, rozkład i wpływ na środowisko.
 7. Powinny być wybierane takie substancje i ich formy stosowane w procesie chemicznym, które zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadków z udziałem substancji chemicznych, w tym wycieków, eksplozji i pożarów.

Oczekujemy, że pełne wdrożenie tych zasad, a także tworzenie kultury formułowania produktów bez potencjalnie szkodliwych materiałów potrwa wiele lat.