Zadowoleni klienci

Podstawą naszego modelu biznesowego, który się sprawdza, są bliskie relacje z klientem. Naszych 10 najważniejszych klientów jest z nami od ponad 10 lat. Na przykład firma Quaker dostarczała największym hutom w Stanach Zjednoczonych walcarki do walcowania na zimno już przed II wojną światową. Przez wszystkie te lata parokrotnie zmieniali się właściciele i zespoły kierownicze tych hut, a my nadal funkcjonujemy na rynku, pomagamy naszym klientom w ulepszaniu swojej działalności i ograniczaniu kosztów.

W celu zapewnienia utrzymania satysfakcji naszych klientów przeprowadzamy okresowo ankiety i wywiady, żeby pozyskać wiedzę na temat wartości naszych relacji, określić kluczowe potrzeby, zidentyfikować kluczowe obszary wymagające uwagi i lepiej zrozumieć oczekiwania klientów. Czasami nasze ankiety są przygotowywane dla konkretnego rynku i obszaru geograficznego, a czasami mają charakter ogólny.

Wpływ na wyniki osiągane przez klientów

Od prawie 100 lat firma Quaker podejmuje współpracę partnerską z klientami w celu ulepszenia ich działalności i ograniczenia kosztów ogólnych. Bardzo często wiąże się to również z korzyściami wynikającymi z działalności CSR, takimi jak dłuższy okres eksploatacji narzędzi, mniej odpadów poproduktowych, bezpośrednie ponowne wykorzystanie lub recycling produktów, mniej zużytej energii i wody oraz mniejsza lub zerowa zawartość LZ.