Wpływ naszych pracowników

logo-quaker-wpływ-naszych-pracowników

Nasz najważniejszy zasób.

Nasi pracownicy odpowiadają za sukces wszystkiego tego, czym zajmuje się firma Quaker, w tym działań z zakresu CSR.  Bez zaangażowania, wiedzy i specjalizacji naszych pracowników nie bylibyśmy doskonale funkcjonującą firmą, jaką jesteśmy obecnie.

Żeby zapewnić przyszłość firmy, niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także ich zaangażowanie w tym zakresie.