Bezpieczeństwo

 

Nasza firma jako lider globalny koncentruje się na ciągłym ulepszaniu standardów bezpieczeństwa. Powiększaniu firmy towarzyszy nasza ciężka praca nad utrzymaniem silnej kultury bezpieczeństwa. Nasze starania dotyczą dodatkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników oraz wdrażania nowych programów bezpieczeństwa we wszystkich zakładach zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Na początku 2014 r. uruchomiliśmy nową globalną wizję bezpieczeństwa (Safety Vision), która będzie nas inspirowała na dalszej drodze rozwoju.  W każdym miejscu pracy w firmie Quaker na całym świecie wizję tę umieszczono w miejscach ogólnodostępnych z podpisami lokalnych pracowników jako dowód ich przekonania, że dbanie o bezpieczeństwo to zadanie dla nas wszystkich.

Wdrożyliśmy również wiele innych sposobów zapewniania bezpieczeństwa. Na przykład:

  • Uzyskaliśmy certyfikat OHSAS 18001 we wszystkich głównych zakładach produkcyjnych w Europie, Chinach i Brazylii.
  • Jesteśmy członkiem Amerykańskiej Rady ds. Chemii (American Chemistry Council) i pracujemy nad otrzymaniem certyfikatu Responsible Care 14001 we wszystkich obiektach firmy znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych (zgodnie z oczekiwaniami do końca 2017 r.).
  • Lokalne zespoły wdrażają projekty oparte na metodologii Lean & Sigma w naszych obiektach na całym świecie. Są to także projekty 5S+Safety, które pomagają eliminować odpady, ulepszać wydajność projektową miejsca pracy i budować bezpieczne otoczenie pracy.