ZESPOŁY SOB

 

Żeby zachęcić pracowników w angażowanie się w życie firmy i rozwijać środowisko sprzyjające integracji, stworzyliśmy lokalne Zespoły SOB w większości naszych obiektów na całym świecie. Zespoły te odpowiadają za koordynowanie i prowadzenie wszystkich aktywności związanych z SOB w danej lokalizacji. Wliczając obowiązek stworzenia planu działań w celu wdrażania projektów, w tym próśb o wydatki kapitałowe zgodnie z potrzebami i raportowania wyników do Zarządu.

Przykłady projektów SOB w 2015 r.:

  • Brazylia: Zainstalowaliśmy wieżę chłodniczą do recyklingu wody używanej do chłodzenia niektórych urządzeń w naszym laboratorium R & D. Dodając chłodnię kominową, w 2016 roku możemy spodziewać się oszczędności w wysokości 180.000 litrów świeżej wody i aż do 1250 USD miesięcznie.
  • USA: Detroit, MI nasz zakład produkcyjny zainstalował nowy system wytwarzania pary, co zwiększyło produkcję pary o około 30%. Wprowadziło to również szereg redukcji, w tym obniżenie emisji tlenku węgla (80%) oraz mniejsze zużycie gazu ziemnego (25%).
  • Chiny: Qingpu (Shanghai) w roku 2015 nasz zakład używał platformę medialną We Chat, która zarządza sześcioma pchlimi targamii. Poprzez sprzedaż używanych towarów, takich jak zabawki dla dzieci, ubrania lub książki, nasi pracownicy przyczynili się do recyklingu / ponownego wykorzystania różnych dóbr w naszej lokalnej społeczności. Wszystkie pieniądze zostały przekazane do naszego wewnętrznego funduszu charytatywnego.
  • HHiszpania: Barcelona zebraliśmy wodę odpływową z wież chłodniczych w naszej fabryce i wykorzystaliśmy ponownie do naszych płuczek, które neutralizują gazy z naszych blenderów. Wcześniej woda odpływowa była wysłana do oczyszczalni ścieków, a do płuczek stosowano wodę miejską.
  • USA: Conshohocken, PA, w naszej siedzibie zainstalowano osiem stojaków na rowerowy, aby zapewnić możliwość ich przechowywania dla osób dojeżdżających do pracy i tych, którzy uprawiają jazdę na rowerze dla podniesienia ogólnej sprawności ruchowej.