Praca w firmie Quaker

Nasi pracownicy są katalizatorami sukcesu biznesowego firmy. To dzięki ich wiedzy specjalistycznej i pracy jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w ciągłym ulepszaniu ich procesów biznesowych. Angażujemy się na rzecz rozwoju naszych pracowników i ilekroć jest to możliwe, awansujemy ich na coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska, jednocześnie zatrudniając nowych utalentowanych pracowników w celu umacniania pozycji firmy dzięki przyjęciu nowych perspektyw.

Pod koniec grudnia 2015 firma Quaker zatrudniała 2,040 pracowników pełnoetatowych (nie uwzględniając spółek typu joint venture z 50% lub mniejszym udziałem większościowym). W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy naszą bazę pracowników o 55%, zatrudniając ludzi w firmach nabytych i we wszystkich regionach. Przeciętny staż pracy osób zatrudnionych w firmie Quaker to 10 lat, co jest wskaźnikiem, że ludzie naprawdę lubią w niej pracować.

całkowita-liczba-pracowników-według-regionu

Zdrowie i ochrona socjalna

Firma Quaker oferuje pakiety korzyści, które w naszym mniemaniu przyciągną i zatrzymają nowych utalentowanych pracowników. Korzystamy z dorocznych danych porównawczych w celu zagwarantowania, że oferujemy konkurencyjne pakiety w każdym regionie w porównaniu z innymi firmami naszej wielkości. Dodatkowe programy profilaktyki zdrowotnej są opracowywane lokalnie, a nawet na poziomie poszczególnych obiektów firmy.

Gwarantowanie naszej przyszłości.

Zarządzanie talentami i planowanie sukcesji odgrywają niezwykle ważną rolę w zapewnianiu firmie pomyślnej przyszłości. Każdego roku wyławiamy kluczowe talenty i pracujemy z nimi nad rozwojem kariery w celu realizacji naszych celów sprzedażowych. Mamy także skuteczną strategię znajdowania następców na kluczowe pozycje, co w sposób ciągły zapewnia nam ogląd naszej siły porównawczej i pomaga spełnić przyszłe potrzeby w zakresie działalności i przywództwa.

Starania na rzecz budowania bazy utalentowanych pracowników są niezbędne dla wspierania naszego przyszłego wzrostu. Oferujemy cały zakres szans rozwoju zawodowego organizowanych indywidualnie, w grupach i przez Internet w ramach Uniwersytetu Quaker, co pomaga pracownikom w poszerzeniu zestawów ich umiejętności.

Zaangażowanie pracowników

Firma Quaker jest zaangażowana w tworzenie i utrzymanie zmotywowanej siły roboczej. Wśród pracowników regularnie przeprowadzamy ankietę, żeby lepiej zrozumieć poziom ich zaangażowania oraz działania, które musimy podjąć w celu ich zatrzymania i zwiększenia ich liczby. Poufność tych ankiet pozwala pracownikom w sposób komfortowy przekazywać konstruktywne komentarze zwrotne. Po przeanalizowaniu i omówieniu wyników ankiet przez pracowników starszego szczebla kierowniczego są one podawane do wiadomości personelu, a na ich podstawie wdraża się regionalne plany działania.

Firma Quaker odgrywa także aktywną rolę w ustanawianiu współpracy partnerskiej z różnymi radami roboczymi i związkami zawodowymi w celu budowania silnych relacji pracowniczych, które dalej wspierają pełne zaangażowanie wszystkich pracowników.