PROGRAMY STOSOWANIA PRODUKTU

ZNAMY SPOSÓB.

By pozostać konkurencyjnym, przestrzegać i działać zgodnie z wysokimi normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, światowi producenci odpowiadają na wyzwania, takie jak uzyskanie lepszych wyników przy zastosowaniu mniejszych nakładów. Jednocześnie, gdy zwiększają produktywność zakładu, potrzebują oni sposobu na rozwiązanie tych problemów. Firma Quaker ma sprawdzoną, systemową propozycję, zapewniającą korzyści na każdym etapie produkcji. Są to Programy Stosowania Produktu – ang. Chemical Management Services – CMS.

Program firmy Quaker jest odmienny od innych programów.

Nasi klienci wiedzą, że Quaker ma odmienne podejście do tego zagadnienia. Po pierwsze, gwarantujemy, że zmienimy sposób myślenia o cieczach technologicznych i ich stosowaniu. Po drugie, nikt nie może mieć podobnego doświadczenia i wiedzy jak nasi najbardziej poważani i przeszkoleni w przemyśle fachowcy. Co najważniejsze, nie poprzestajemy na podstawowych działaniach w zakresie zaopatrzenia i tradycyjnego postępowania z chemikaliami. Nieprzerwanie dążymy do zmniejszenia zużycia chemikaliów, a jednocześnie do doskonalenia naszych procesów produkcyjnych.

Co daje program firmy Quaker?

Nasz udział nie kończy się na standardowej dostawie chemikaliów i obsłudze układów, w których są one stosowane. My idziemy dalej niż tylko dążenie do optymalizacji efektów ich zastosowania. W rezultacie można stwierdzić, że zmniejszenie zużycia chemikaliów i ilości odpadów chemicznych może stanowić ponad 80% oszczędności, co oznacza, że Programy Stosowania Produktu firmy Quaker (ang. QCMSSM  – Quaker Chemical Management Services) są korzystne dla interesów firmy klienta oraz dla ochrony środowiska naturalnego.

Lepsze mierniki, lepszy wgląd

Programy QCMSSM rozpoczynają się od zgromadzenia danych. Dane gromadzimy już od wykonania pierwszej czynności w zakładzie, a następnie każdego kolejnego dnia. Są to wartości wymierne każdego rodzaju środka chemicznego, każdego procesu, każdego wydziału produkcyjnego. Dane te oraz nasze ponad 20-letnie doświadczenie i wiedza jak postępować z chemikaliami mają wpływ na postrzeganie i stosowanie ich przez klientów. Tak właśnie zapewniamy oszczędności finansowe.
Dzięki efektywnemu stosowaniu chemikaliów, programy QCMSSM gwarantują sposób stałego doskonalenia, zapewniającego trwałe, znaczne, coroczne oszczędności finansowe.

Rozum i spryt pracowników firmy QUAKER

Programy CMS firmy Quaker sprawdziły się na całym świecie w ponad 100 zakładach obróbki metali i produkujących wyroby ze  stali. Prawdopodobnie największym wyróżnikiem są ludzie, którzy realizują nasze programy. Firma Quaker ma najbardziej poważanych, dobrze przeszkolonych fachowców, którzy mają średnio 12 do 15 letnie doświadczenie w postępowaniu z chemikaliami, a ponad 85% z nich ma stosowne tytuły naukowe.

Zdolność naszego zespołu pracowników do miarodajnego doskonalenia rezultatów procesu produkcji polega na jego podejściu do zagadnień, nieodłącznej wytrwałości w działaniu i prawdziwym dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Nasi pracownicy wspierają się wzajemnie a polegając na naszej kulturze dzielenia się wiedzą, wykorzystują informacje z naszej światowej sieci. To jest to, co odróżnia pracowników firmy Quaker od innych.  Dowiedz się w jaki sposób nasze doświadczenie wpływa na procesy produkcyjne w Twojej firmie i jej wyniki finansowe.

Owocne zaangażowanie przez wiele lat

Nasze programy są  długoterminowe a ponad 97% z nich jest przedłużane przez zadowolenych klientów. Niektóre programy są realizowane od 15 lat.

Firma Quaker badała opinie klientów na temat każdego programu QCMSSM.  Pytaliśmy wszystkich, od operatorów urządzeń po kierowników zakładów, jak przebiega realizacja tych programów i co można w nich usprawnić.  Wyniki przekazujemy każdemu klientowi, naszym pracownikom realizującym programy i kierownictwu. Jest to częścią nieustannego doskonalenia naszego zaangażowania w sprawy klientów.

W ciągu minionych ośmiu lat firma Quaker w każdej kategorii otrzymywała ocenę od „dobrej” do „doskonałej”.