Etykietowanie

GHS ustala minimalny zestaw danych dla etykiet.  Wymagane
elementy to:

  • Słowo ostrzegawcze
  • Zwroty wskazujące na zagrożenia
  • Zwroty określające środki ostrożności oraz piktogramy
  • Identyfikator produktu
  • Identyfikacja dostawcy

 

Przykłady piktogramów:

etykietowanie_SHE_quaker

Dodatkowo istnieje obowiązek umieszczania treści zwrotów określających zagrożenia i środki ostrożności.  GHS zaleca format etykiety, ale nie wymaga formatu standardowego.  Firmy mogą formatować treść na swoich etykietach pod warunkiem, że zostaną zawarte elementy wymagane jako minimum.  Wolno im też dodawać kolejne elementy na etykiecie, dopóki nie konfliktują one z niezbędnymi elementami.