Polityka SHE

Firma Quaker Chemical Corporation zobowiązuje się do korzystania ze skutecznego systemu zarządzania SHE, który ma obowiązywać na całym świecie w sposób chroniący środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, dostawców i sąsiadów.

W tym celu:

  • Będziemy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów dotyczących środowiska, regulacji prawnych i zezwoleń. W stosownych przypadkach będą także obowiązywały bardziej surowe standardy wewnętrzne, które zapewnią zgodność z ustaleniami powyższej polityki.
  • Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że wszystkich wypadków można uniknąć. Będziemy to zapewniać poprzez odpowiednie rozpoznawanie zagrożeń, zarządzanie i podejmowanie działań naprawczych, dzięki czemu firma Quaker Chemical stanie się najlepszym miejscem pracy.
  • Podejmiemy wszelkie starania w celu określenia problemów środowiskowych i przeprowadzenia odpowiednich działań, które mogą wyprzedzić prawo ustalone w tym zakresie.
  • Formułując wszelkie plany odnoszące się do sprzętu, zakładów, produktów i procesów, będziemy dążyli do łączenia względów środowiskowych, zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa. Będziemy dążyć do uwzględniania w projektach tych aspektów, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i społeczności, w obrębie których działamy.
  • Będziemy dążyli do promowania zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez ulepszenie sprawności procesów, redukcję u źródeł oraz ponowne wykorzystanie odpadów.
  • Będziemy stosować system zarządzania SHE w celu dalszego ulepszania wszystkich aspektów mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz środowisko.

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy firmy Quaker zrozumieją niniejszą politykę, będą ją promowali i pomagali w jej wdrażaniu.

______________________________
Michael F. Barry
Dyrektor Generalny i Prezes