ACGIH

Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych (American Conference of Government Industrial Hygienists, ACGIH) — działania dotyczące płynów do obróbki metali

Problem:  Dnia 3 lutego 2006 r. ACGIH® opublikowała wersję roboczą dotyczącą NDS dla „Oleju mineralnego stosowanego w obróbce metali” („narażenie pracowników na działanie aerozoli z olejem mineralnym stosowanych w obróbce metali w przypadku obecności dodatków i metalowych lub mikrobiologicznych substancji skażających”).   Wersja robocza NDS® proponuje, żeby w przypadku zastosowania do obróbki metalu ich stężenie jako średnią ważoną w czasie (TWA) zmniejszono z 5 mg/m3 na 0,2 mg/m3.  Dla „czystego” oleju mineralnego wartość NDS® jako średnia ważona w czasie (TLV-TWA) pozostaje na bieżącym poziomie 5 mg/m3.

To rozróżnienie sugeruje, że domniemany wpływ oleju mineralnego na zdrowie pracowników zajmujących się obróbką metali jest spowodowany składnikami niebędącymi wysoko rafinowanymi olejami mineralnymi, czyli dodatkami, mikrobiologicznymi substancjami skażającymi i małymi fragmentami metali zwanymi opiłkami lub drobnymi wiórkami wytwarzanymi w trakcie obróbki metali.  

Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych (American Conference of Government Industrial Hygienists, ACGIH®) jest grupą działającą na rzecz zapewniania higieny w otoczeniach przemysłowych, edukacji w zakresie higieny miejsca pracy oraz szkoleń swoim członkom. ACGIH® określa najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS®).  Jednak trzeba pamiętać, że nie są one® normami. Co więcej nie są one opracowywane na drodze porozumienia (procedura jest zamknięta i utrzymywana w tajemnicy).   Są to wytyczne przeznaczone do stosowania przez higienistów przemysłowych podczas podejmowania decyzji co do bezpiecznych poziomów narażenia pracowników na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi i czynnikami fizycznymi. Higienistów przemysłowych w zakresie stosowania tych wytycznych uczula się na to, że wartości NDS® to tylko jeden z licznych czynników, które należy uwzględnić podczas oceny konkretnych sytuacji w miejscu pracy.

Niestety w literaturze cytowanej w analizie naukowej ACGIH® nie popiera się propozycji higienistów.  Co najważniejsze przewaga materiału dowodowego sugeruje, że według badań schorzenia układu oddechowego, na które cierpią operatorzy maszyn, nie wynikają ze stosowania oleju mineralnego, ale połączenia innych przyczyn, w tym produktów mikrobiologicznych i ich rozkładu oraz podrażnień wywołanych konkretnymi składnikami chemicznymi. Co więcej nie istnieje ogólnodostępna procedura testowa, dzięki której higienista mógłby w ogóle dowiedzieć się, czy w otoczeniu pracy została osiągnięta wartość 0,2 mg/m3.

Proponując drastyczne obniżenie wartości NDS® dla olejów mineralnych stosowanych w obróbce metali, organizacja ACGIH traci znaczącą szansę koncentrowania zasobów organizacji na znalezieniu możliwie prawdziwych powodów pogarszania się zdrowia pracowników, a mianowicie skażenia mikrobiologicznego.

W świetle normy dotyczącej przekazywania informacji o zagrożeniach Agencja OSHA corocznie automatycznie przyjmuje najnowszą ostateczną wersję listy wartości NDS® według ACGIH i wymaga od producentów (firmy Quaker i wszystkich firm konkurencyjnych) wyszczególnienia najnowszych wartości NDS na każdej karcie charakterystyki (SDS) tworzonej do użytku w miejscu pracy.