DEA

 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for
Research on Cancer, IARC)
""
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (Centre International de
Recherche sur le Cancer, CIRC)

Dietanoloamina (DEA)

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) wchodzi w skład Światowej Organizacji Zdrowia. Misją IARC jest koordynowanie i prowadzenie badań nad przyczynami nowotworów ludzkich oraz mechanizmami karcynogenezy, a także opracowywanie strategii naukowych ograniczania nowotworów.

Agencja jest zaangażowana zarówno w badania epidemiologiczne, jak i laboratoryjne. Zajmuje się rozpowszechnianiem informacji naukowych poprzez publikacje, spotkania, kursy i programy stypendialne. Strona internetowa

 

Monografia w sprawie oceny zagrożeń rakotwórczych dla człowieka opracowana przez IARC
Niektóre przemysłowe substancje chemiczne
 (tom 77, 15–22 lutego 2000 r.)

Grupa robocza składająca się z 28 specjalistów z 12 krajów spotkała się w Lyonie w celu oceny lub powtórnej oceny dowodów na rakotwórczość szesnastu przemysłowych substancji chemicznych, z których wszystkie były związkami organicznymi.

Dla ośmiu związków chemicznych, w tym dietanoloaminy i trietanoloaminy, dowody na to, że są przyczyną nowotworów u ludzi, były niewystarczające, a dowody na ich rakotwórczość u zwierząt doświadczalnych były ograniczone lub niewystarczające. Uznano je za niemożliwe do sklasyfikowania pod względem rakotwórczości u ludzi (grupa 3).