ILMA

Stowarzyszenie Niezależnych Producentów Środków Smarnych (ILMA)

Firma Quaker Chemical Corporation jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Środków Smarnych (ILMA). Stowarzyszenie założono w 1948 r. Jest ono głównym przedstawicielem branży przed Kongresem, federalnymi agencjami regulacyjnymi i innymi grupami branżowymi. Poprzez prawnie egzekwowalny kodeks etyki ILMA promuje uczciwość postępowania i jakość produktów w segmencie wytwarzania i marketingu środków smarowych.

Organizacje: Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) oraz ILMA ustanowiły współpracę partnerską w celu rozwijania bardziej bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. OSHA i ILMA zawiązały sojusz w lutym 2004 r., żeby zapewnić członkom ILMA i innym osobom informacje, wytyczne i dostęp do zasobów szkoleniowych, które pomogą im chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zwłaszcza w zakresie ograniczenia szkodliwego oddziaływania substancji stosowanych w obróbce metali i zagrożeń przemysłowych, oraz zapobieżenia mu w otoczeniu produkcyjnym. Organizacje współpracują ze sobą w celu osiągnięcia celów w obszarach związanych z promowaniem krajowego dialogu na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, szkoleniami i edukacją, programami pomocowymi i komunikacją.

Sojusze Agencji OSHA zapewniają stronom szansę uczestnictwa z nią w dobrowolnej współpracy partnerskiej do celów takich jak szkolenia i edukacja, programy pomocowe i komunikacja oraz promowanie krajowego dialogu na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.  

Publikacje Szybki przewodnik po MWF oraz Podręcznik oceny stanu skóry to zasoby, które są owocem współpracy partnerskiej.

 

Szybki przewodnik po MWF

Szybki przewodnik po MWF ma za zadanie pomóc małym firmom i ich pracownikom w skutecznym zarządzaniu wpływem płynów stosowanych do obróbki metali na ich zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.  Płyny stosowane w obróbce metali mają za zadanie ograniczyć ciepło i tarcie podczas cięcia, szlifowania i formowania produktów.  Takie płyny również zapewniają nowo obrobionemu przedmiotowi i narzędziu do obróbki ochronę przed korozją.

W przewodniku tym krótko i w krokach przedstawiono sposoby bezpiecznej pracy z MWF.  Zawiera również łącza do stron internetowych, na których warsztaty i małe firmy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat skutecznego i bezpiecznego stosowania MWF.

 

Podręcznik oceny stanu skóry

W ramach sojuszu z OSHA organizacja ILMA zobowiązała się do opracowania i rozpowszechniania informacji przez media papierowe i elektroniczne, w tym w przy użyciu pomocniczych narzędzi elektronicznych i łączy ze stron internetowych OSHA i ILMA. Organizacja ILMA będzie również udostępniała innym firmom z branży informacje o najlepszych praktykach w segmencie wytwarzania i dystrybucji środków smarowych określonych wspólnie przez obie organizacje, a także promowała świadomość zagrożeń w miejscu pracy poprzez program organizacji ILMA dotyczący odpowiedzialności za produkty, o nazwie LubeCare®.

Zdaniem grupy ds. zdrowia, bezpieczeństwa i regulacji prawnych (SHERA) przy organizacji ILMA mogłaby ona znacznie poszerzyć bazę informacji OSHA dotyczących podrażnień skóry, które mogą wystąpić u pracowników mających w pracy styczność z płynami do obróbki metali.  Grupa SHERA opracowała Podręcznik oceny stanu skóry, który jest efektem sojuszu i który można stosować w przypadkach, gdy w zakładzie istnieją powody do niepokoju w związku ze stanem skóry pracowników.  Na podstawie wspólnych doświadczeń członków SHERA ustalono, że w środowisku pracy istnieją najróżniejsze czynniki, które mogą spowodować wystąpienie reakcji uczuleniowej skóry.    Podręcznik je wyjaśnia i zajmuje się nimi. 

Nie ma on jednak stanowić dla poszczególnych pracowników elementarza na temat zapalenia skóry. Zamiast tego wyznacza ramy systematycznej oceny działań w celu odkrycia możliwej grupy czynników, które można łączyć z przypadkami wystąpienia u pracowników zapalenia skóry, zwłaszcza w przypadkach, które jak się wydaje nie mają oczywistej przyczyny. Może być również zastosowany w ramach proaktywnego podejścia (odpowiedzialność za produkty) do zapobiegania podrażnień skóry, a także oferowania rozwiązań tego problemu. Tematy omawiane w podręczniku to: rodzaje obsługi maszyn, rodzaje płynów do usuwania metali (w tym ich typ, stężenie, dodatki systemowe i substancje skażające), parametry inżynieryjne i środowiskowe, sprzęt ochrony osobistej i pielęgnacja skóry oraz inne czynniki, które należy rozważyć odnośnie do ryzyka wystąpienia podrażnienia skóry.