ORC

Organization Resources Counselors, Inc. (ORC) — 
podręcznik na temat zarządzania płynami do usuwania metali

Organizacja ORC we współpracy z firmami członkowskimi i stowarzyszeniami branżowymi, w tym Stowarzyszeniem Niezależnych Producentów Środków Smarnych (ILMA), opracowała program edukacyjny przeznaczony dla pracowników wszystkich wielkości fabryk. Kluczowym narzędziem programu edukacyjnego i pomocowego opracowanego przez ORC jest przewodnik zarządzania MRF, będący łatwo dostępnym źródłem rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat systematycznego zarządzania systemami MWF.

Organizacja ORC opracowała bazę danych technik zarządzania systemami MRF opartą na wieloletnim doświadczeniu i działaniach samoregulujących firm członkowskich.

2. wydanie przewodnika pt. „Zarządzanie środowiskiem usuwania metali” (który został przedstawiony komitetowi doradczemu ds. standardów dla MWF przy OSHA) szeroko stosuje się dane hipertekstowe. Można go też swobodnie przeszukiwać. Baza danych, która jest w pełni dostępna dla wszystkich, ma za zadanie pomóc użytkownikom MWF w poznaniu skutecznych technik zarządzania i kontroli w środowisku płynów stosowanych do obróbki metali.

Strona domowa organizacji ORC dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, na której na ogólnodostępnej stronie ilma.org można uzyskać dostęp do przewodnika pt. Zarządzanie środowiskiem usuwania metali. W firmie Quaker wierzymy, że dobre zarządzanie środowiskiem MRF powinno wiązać się z zastosowaniem wszechstronnego podejścia systemowego. Może ono przynieść korzyść otoczeniu MRF poprzez jego efektywne zarządzanie i przyjęcie celów związanych z efektywnością kosztową.

Przewodnik ten można swobodnie przeszukiwać. Zawiera on łącza do glosariuszów i informacji. Dostęp do strony internetowej jest darmowy, podobnie jak rejestracja, natomiast zasoby i łącza są nie tylko bezpłatne, ale także niezwykle obszerne. Cały przewodnik można wydrukować. Można też wykorzystać stosowne jego części i stworzyć system zarządzania systemami MRF zgodnie z zapotrzebowaniem firmy. Ten internetowy przewodnik będzie okresowo uaktualniany.

Spis treści dokumentu pt. „Zarządzanie środowiskiem usuwania metali” opracowanego przez organizację ORC:

Płyny do usuwania metalu

 • Zastosowanie płynów
 • Wybór dostawcy
 • Wybór płynu

Zakłady i sprzęt

 • Budynki
 • Narzędzia i obudowy do obróbki
 • Aplikacja płynów
 • Urządzenia do usuwania mgły
 • System MRF
 • Projekt koryta
 • Obchodzenie się z wiórami
 • Konserwacja
 • Sposoby pomiaru systemów centralnych

Systemy filtrowania

 • Oddzielanie
 • Filtrowanie i czynnik filtrujące

Program zarządzania i zapewnianie jakości

 • Program zdrowia i bezpieczeństwa
 • Listy referencyjne do samooceny

Zarządzanie MRF

 • Podczas stosowania
 • Testowanie
 • Konserwacja
 • Wydajność procesów
 • Recycling
 • Odprowadzanie-czyszczenie-powtórne napełnianie
 • Kwestie środowiskowe
 • Przewóz
 • Parowanie
 • Obróbka chemiczna
 • Obróbka biologiczna
 • Rozdzielanie techniką membranową

Kwestie zdrowotne

 • Zapalenie skóry
 • Schorzenia układu oddechowego
 • Nowotwory

Pracodawcy i pracownicy

 • Szkolenia
 • Przekazywanie informacji o zagrożeniach
 • Narażenie
 • Sprzęt ochrony osobistej (PPE)
 • Zarządzanie medyczne

powrótdogóry